Hiển thị 1–36 trong 171 kết quả

XOX – LIFE IN COLOR
Thương hiệu rất cá tính, sáng tạo và trẻ trung được sản xuất ngay tại ngôi nhà Việt Nam chúng ta và được phân phối bởi công ty Thời trang Hạ Vàng.

Yêu nghệ thuật, đam mê sáng tạo, chất lượng và tiện dụng luôn là ưu tiên hàng đầu. XOX hứa hẹn sẽ thổi bùng một nguồn năng lượng tươi mới, tích cực cùng với tinh thần tự do và lạc quan vào trong các sản phẩm vui tươi của mình.

Bên cạnh đó, XOX luôn quan tâm đến môi trường sống của chúng ta và là người bạn đồng hành dành cho bạn và những người thân yêu những sản phẩm luôn mới và thú vị.

220,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX SMALL BAG – NGHỊCH LÚA

220,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX SMALL BAG – RUỘNG BẬC THANG

220,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX SMALL BAG – THEO MẸ GÁNH LÚA

220,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX SMALL BAG – THỔI SÁO

220,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX SMALL BAG – TRÒ CHƠI DÂN GIAN

220,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX SMALL BAG – XE BÒ

220,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX BACKPACK – XE BÒ

220,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX BACKPACK – TRÒ CHƠI DÂN GIAN

220,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX BACKPACK – THỔI SÁO

220,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX BACKPACK – THEO MẸ GÁNH LÚA

220,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX BACKPACK – RUỘNG BẬC THANG

220,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX BACKPACK – NGHỊCH LÚA

220,000 
220,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX ZIP POCKETS – XE BÒ

250,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX ZIP POCKETS – TRÒ CHƠI DÂN GIAN

250,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX ZIP POCKETS – THỔI SÁO

250,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX ZIP POCKETS – THEO MẸ GÁNH LÚA

250,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX ZIP POCKETS – RUỘNG BẬC THANG

250,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX ZIP POCKETS – NGHỊCH LÚA

250,000 
250,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX LARGE BAG – XE BÒ

220,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX LARGE BAG – TRÒ CHƠI DÂN GIAN

220,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX LARGE BAG – THỔI SÁO

220,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX LARGE BAG – THEO MẸ GÁNH LÚA

220,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX LARGE BAG – RUỘNG BẬC THANG

220,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX LARGE BAG – NGHỊCH LÚA

220,000 
220,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX LARGE BAG – SÀI GÒN 1965

220,000 
220,000 

Túi Vải Nghệ Thuật

XOX LARGE BAG – HỒI ỨC SÀI GÒN

220,000 
220,000 
220,000 
220,000 
220,000